14.8. (So, Anreise) – 28.8. (Sa, Heimreise)   freie Plätze